Wednesday

Неуспех

Ебахти гадния живот.
Днес беше най-отвратителният ми ден за последните 7 години и в топ 3 на "Най-отвратителните дни в живота ми."
Чак не ми се говори за това.
По дяволите всичко.