Sunday

Приказка за стълбата на надеждата

Изкачвам се по стълбата на надеждата и главата ми се замайва, и ме изпълва възхита от разкрилите се пред мен величествени гледки на неизброими възможности. Изкачвам се по стълбата на надеждата и с всяка следваща крачка страхът става все по-парализиращ, защото съвсем в началото някой ми каза, че след последното стъпало падаш в нищото. Там има бесило, каза той, и то е направено за теб.
И знаете ли какво?
Убеден съм, че е прав.