Thursday

Нихилизъм

Това е думата за този начин на мислене. Ето извадка от Уикипедия.

Нихилизъм е философската позиция, според която всичко в света, особено човешкото съществуване, човешкото минало и настояще, е лишено от обективно значение, цел, познаваема истинност и реална ценност.

[...]

Нихилистите най-общо приемат някои от следните твърдения:
- няма рационално доказателство за съществуването на Бог или на Създател
- истинският морал е непознаваем
- светската етика е невъзможна
- няма истина
- никое действие не може да бъде разбрано като предпочитаемо пред друго