Friday

В полза на обществото

Появяват се хора, които идват и казват:
- А ти, какво? Да не се имаш за много щастлив? Я се погледни!
И после изброяват всички онези неща в живота ми, които ми се иска да бяха по-различни. Аз, нали не обичам да споря, отвръщам:
- Да, прави сте. Всичко е точно както го казвате.
Тогава си тръгват, по-спокойни и по-уверени в своя начин на живот, във взетите решения и направените избори.

Хубаво е да помагаш.