Thursday

Несбъдната любов

- Да знаеш, ако някой ден ме изостави, бих те поканил да живееш при мен.
- Сериозно ли? Защо пък точно мен?
- Мисля, че ще ни е добре заедно. Ще ми хареса всяка вечер да ми разказваш как е минал денят ти, какво ти се е случило на работа, кого си срещнала, как си се почувствала, какво си помислила и всичко друго, което искаш да разкажеш. Мисля, че би ми било интересно, дори ако се случва всеки ден до края на живота ми.
- Много мило. В такъв случай, ако в същия този ден аз също бъда изоставена, бих приела предложението ти.