Saturday

Едно усещане

През следващите 15 минути й доказах, че наистина ми беше липсвала с бърз и безцеремонен секс, както и на двамата ни харесваше. После се отпуснах в леглото, а тя се сгуши до мен и зачака тиха, давайки ми нужните няколко минути.Усещах дъха й върху шията си, после ме целуна.
- Трябва да тръгвам. – каза тихо.
- След минута. – отвърнах аз както винаги, без да отварям очи.
Целуна ме отново, а аз лежах и не можех да повярвам колко перфектно е всичко, и търсех топлината на тялото й и ръцете й, които почти успяваха да прогонят онова вечно усещане…