Saturday

Посветеният живот е спечелен живот.

Защото само така можеш да му придадеш някакъв смисъл - дори да е само илюзиорен - и да усещаш, че живееш пълноценно.

Макар че без да искам правя асоциация с онзи Балканджи Йово, за който ни разказаха в началното училище как удържал моралната победа, докато изгубил ръцете, краката и накрая главата си, а турците заминали да се гаврят с хубавата Яна. Тогава бяхме още деца, но всички бяхме единодушни, че авторът на учебника може да вземе моралната си победа и да си я навре отзад. Истинската поука е, че в живота няма справедливост. Ние какво, да не сме прости?!?