Friday

Посветеният живот е изгубен живот

Да посветиш живота си на нещо (или някого) означава вече да не разполагаш с него. Той вече не е твой. Губиш го. Съвсем логично е, а много хора не го осъзнават и после стоят с очудено изражение, и с виновен поглед се оправдават за бягството си: "Аз наистина не мислех, че ще стане така!"

Жалка история.