Sunday

Демотивиран

Ние сме разумни хора и вече отдавна не смятаме за актуален въпросът дали да бъдем или не... Въпреки това, в този пуст свят, където всяка ценност е изкуствена и всяко удоволствие е фалшиво, просто не виждам какво би могло да те мотивира да живееш.