Tuesday

Стува ти се, че имат шансове...

- Вие май обичате децата.
- Кой не обича децата.
- Мислех, че...
- Да, знам: мислите, че понеже съм аномалия... А вие не обичате ли малки мечета? Фантастични са, като пухкави топки... Но само додето са малки, само додето не са станили хищници. Децата все още не са хищници, Майкъл, все още не са. Даже като ги гледаш, струва ти се, че имат всички данни да се развият в нещо по-свястно от самите нас, но това никога не става. И как ще става, когато именно ние ги възпитаваме, за да ги превърнем в нещо като самите нас.