Saturday

King of the Mountain

Просто невероятно как съзнанието успява да представи всяка деградация като развитие към по-добро със съответните неопровержими доводи и доказателства. По-невероятно е как хората се връзват на тоя номер. The oldest trick in the books.

Самоанализът, освен пряк път към тихата лудост, може да бъде и средство за избягване на самозаблудата.

You may think you're the King of the Mountain but you're just a fool on a hill.
;|