Sunday

Нищо

Пух? - каза Прасчо.

-Да - отговoри Пух.

-Нищо - каза Прасчо, хващайки го за лапичката - Просто исках да съм сигурен,че те има, Пух.