Friday

За цвят

Ако си избрал да се издигнеш "над нещата", приготви се за един дяволски скучен живот. Естествено, аз ще съм последният, който би се опитал да те спре, дори напротив, намирам подобен избор похвален, но, ако ме питаш, бих искал да ти дам един съвет. Остави си поне едно нещо, за което да ти пука наистина. Поне едно нещо, което да е твоя слабост. Поне едно нещо, което да е твой недостатък.

За цвят.