Wednesday

Нужна е само малко подготовка в началото

Може би трябва хората още от деца да бъдат подготвяни да са сами. Сами в съвсем физическия смисъл на думата - сами вкъщи, сами на масата на вечеря и сами в леглото, сами в колата по пътя за работа, сами пред телевизора или компютъра, сами на плаж, сами на разходка. Вроденият ни инстинктивен страх от това понякога ни кара да вземаме глупави решения, за които после съжаляваме. Всички се сещате за какво говоря. Та, мисля си, че е добре този страх да бъде превъзмогнат и малко психическа подготовка в началото би помогнала. В крайна сметка да си сам има и своите добри страни...