Thursday

Светци

Ако познаваш някой светец, изкуши го, накарай го да сбърка. Така твоите грешки ще изглеждат приемливи и ще се почувстваш по-добре.

Ако ти самият се опитваш да си светец и сбъркаш, не казвай на никого. Само така ще можеш наистина да служиш като пример за подражание и всъщност това е начинът, да направиш другите по-добри. Светците не бива да имат скруполи, когато става дума за лъжа.