Sunday

Пълнолунно

Нощ, вятър, пълнолуние... Лято. Нещо стяга душата. В подобна - само по-студена нощ - вероятно се е появил онзи "дух на отминалите коледи" на Дикенс. Всъщност, в нощ като тази човек би могъл да очаква и всички останали духове на всичко друго отминало...

Все пак опитай да спиш, защото утре те чака денят.