Sunday

Другите

Имай предвид, че всеки обича според разбиранията си и - най-вече - според възможностите си. Хората виждат любовта по различен начин, влагат различен смисъл в думата, силите им стигат до различен предел. Не може да обвиняваш някого, че не те обича по начина, по-който си очаквал или по начина, по който ти го обичаш. Разбери, че другите са...други. И можеш да обвиняваш единствено себе си.