Wednesday

Пазарна ниша

А защо на погребенията не викат фотографи?

Би се получила дяволски добра сесия.