Thursday

Хороскоп

Тъкмо когато решиш, че всичко е наред, телефонът ще иззвъни и всичко ще започне отначало.

=======
Или ще получиш съобщение. Или ще се срещнете случайно на улицата. Или ще чуеш позната песен. Или ще получиш някакво необяснимо дежа ву. Или някой ще каже нещо, което си чувал и преди.

Винаги ще има какво да те дръпне назад. Свиквай.