Tuesday

Почнеш ли да размишляваш

Вече съм забелязал: ужасът е поносим докато се свиваш и не го гледаш в очите - почнеш ли да размишляваш върху него, убива.


Не е ли така с всичко?