Friday

Чужди снимки

Не ми изпращай свои снимки. Не искам да виждам, че другаде намери щастие. И вместо да ме направиш част от него, само ми показваш колко съм ненужен.

Моля те.