Monday

Така ти се струва

Не знам какво ти се е случило, но мога да твърдя със сигурност, че не е нито толкова хубаво, нито толкова значимо, колкото ти се струва.