Sunday

All the things that I told you...


За всичко, което каза,
за всичко, което премълча...

Искам винаги да чувстваш, че вината за целия ти живот е твоя.