Thursday

Две към едно

Йосарян твърди, че за всяко хубаво нещо, което му кажат може да измисли две лоши. Не го знам дали наистина е способен или не, нито пък ме интересува за какво по дяволите му е да се занимава с подобно нещо.
Все пак съм съгласен, че животът предоставя такава възможност.