Tuesday

И всичко е наред

Лошата новина е, че не можеш да заповядваш на сърцето и всичките ти опити да го сториш ще останат напразни.
Добрата новина е, че изобщо не е необходимо да го правиш.
Да си влюбен и да се държиш като влюбен е на практика едно и също за всички, освен за теб.
И всичко е наред.