Friday

Ужасните дела на една ужасна личност.

С времето ми е все по-трудно да се понасям. Май тъкмо за това водя тези разговори. Ако, след като споделя колко отвратителна личност съм и колко ужасни неща съм направил, все още има хора, които ме ценят като приятел, значи не съм чак толкова отвратителен и нещата не са чак толкова ужасни... Нали?