Friday

Песен след песен

Адски ми се спи и знам, че на сутринта ще ми се спи дори повече и ще се проклинам. Но сега ми се слуша музика. Само още една песен и лягам. Само още една...
Не биваше да става така. По дяволите.