Tuesday

Правилният начин.

Хайде, стига си се напъвала, само се измъчваш. Слушай какво ще ти кажа. Прибери се у вас и не излизай няколко дни. Не вдигай телефона, не влизай в чата, не си проверявай пощата. Избягвай телевизията и радиото. Важното е да не се разсейваш. Най-добре е просто да лежиш на леглото и да гледаш в нищото. Така ще можеш да мислиш на спокойствие за това, което стана, ще можеш да го разбереш и да го приемеш. След няколко дни ще си като нова. Ще видиш.