Tuesday

Напред или назад?

Защото съм виждал бъдещето и там всичко е като сега. Изглежда ми напълно безнадеждно. В миналото все има разни грешки за поправяне, та по тази причина всичките ми надежди са насочени към него. Категоричен съм, че бих избрал да се върна, вместо да избързам напред. За мен е логично.