Monday

Everything changes

Everything falls apart.

Истина е.
Единствената посоянна величина във вселената е промяната.
Всичко е относително.
Панта рей.
Толкова безнадеждно.