Sunday

Щастливец

Знам, че всяка е красива по свой си начин. И в никакъв случай не искам да обидя някого! Но аз познавам най-прекрасното момиче на света! Сериозно ви казвам. Искате ли да ви разкажа за нея? Имам номера й. Дори мога да я прегърна, ако поискам. Ужасно е, защото всяка друга ми изглежда някак си не толкова... Разбирате, нали?

А вие ме помислихте за щастливец.