Monday

Cup of Tea

Повечето хора се обиждат от мълчанието. Много е хубаво да си намерите някого, с когото можете да си мълчите, без да се чувствате длъжни да поддържате разговора. Такава компания е много разтоварваща и много подходяща, когато не ти се говори, но не искаш да си сам.

I cannot sit and chat with you
the way I'd love to do.
So brew yourself a cup of tea
I'll think of you, you think of me.

=====================

I`d like to drink a tea with you
like the way we used to do
The life captured both of us
but to each other we can always trust...

Благодаря.
ШЩ