Wednesday

Различен

Някой може би ще ти каже, че е хубаво да си различен. Различните хора са хората с бъдеще. Те са тези, които се издигат над останалите. Различните изпъкват. Ако си различен си интересен. Трябва да се гордееш със своята различност, да я търсиш и да я подчертаваш. И да я използваш за да постигаш това, което другите не могат.

Родителите често казват тези неща на децата си, защото ги съжаляват и искат да им вдъхнат увереност.

Но това са лъжи. В действителност всеки, който е различен се опитва да прилича на другите. Да си различен е тежко. Шегуваш се, а никой не се смее. Радваш се, но никой друг не се радва с теб. Споделяш съкровените си чувства, но оставаш неразбран. Страхуваш се до смърт, но никой не ти вярва.

И си сам.