Thursday

Живот под наем

Щом мечтите са безценни, как става така, че повечето хора са готови да ги продадат за дом, жена и деца?

Никое дете не мечтае да се ожени. Мечтаят за велики подвизи, за прикючения и за свобода. И тъкмо когато могат да изживеят всичко това, те решават да си останат вкъщи и да създадат семейство. Просто така.

Сигурно е правилно да се предадеш. Сигурно е правилно животът да те пречупи. Сигурно е правилно да живееш за някой друг. Нали ако бащите ни не го бяха сторили, нас нямаше да ни има?

И все пак...не искам.