Friday

Щастливо билетче

- Събираш първите две цифри и последните две цифри. - чувам да казва момичето на задната седалка - После от по-голямото вадиш по-малкото и трябва да се получи средната цифра.

Затърсих с пръсти из джобовете на палтото си. Така, седнал, беше трудно да си пъхна ръцете, трябваше да изпъна тялото си. Номерът беше 87267.

Къде ми е щастието, глупав билет!