Friday

Сентенция

Някога някой написа: "Важна е победата на Егото над реалността."
Важна е, да. И невъзможна. Егото е преходно, реалността - вечна. Как изобщо може да говорим за...битка? За сблъсък? За надежда?
Днес аз бих казал: Победата е безумие.
Не сте съгласни? Прочетете "Пикник край пътя". Обречени сме.